Általános szerződési feltételek

Általános tájékoztató leendő és már meglévő Vásárlóink számára

 

Vállalatunktól, mind pedig webáruházunkban csak adószámmal (nem adóazonosító jel) rendelkező vállalkozások (cégek, egyéni vállalkozások, adószámmal rendelkező személyek) egyéb szervezetek (alapítványok, egyesületek, szakszervezetek, szövetkezetek, stb.) és intézmények (iskolák, óvodák, önkormányzatok, stb.) tudnak vásárolni.

Magánszemélyeket kiszolgálni nem tudunk. A vásárlás feltétele az érvényes, élő adószám megléte, továbbá egy egyszeri előzetes regisztráció, mely egy-két percet vesz igénybe.

Kérjük vásárlás előtt az irodánkban regisztráltassák magukat, vagy ezen szándékukat jelezzék a pénztárnál lévő kollégánknak.

Nagykereskedésünkben előzetes regisztráció nélkül nem lehet vásárolni!

A regisztrációhoz a következők szükségesek:

 • cégek esetében: társasági szerződés (legutolsó változat) és aláírás minta
 • vállalkozók esetében: megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott igazolás egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéről (korábban: vállalkozói igazolvány)
 • igazolás bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység tudomásulvételéről (korábban: működési engedély) ha rendelkeznek vele.
 • egyéb szervezetek, intézmények esetében: alapszabály, alapítói okirat, vagy valamilyen hivatalos szerv (NAV, cégbíróság, stb.) vagy ügyvéd által ellenjegyzett (lebélyegzett) dokumentum

az iratokról a regisztrációt végző munkatárs másolatot készít, majd az visszaadásra kerül.

szükséges lehet de nem kötelező:

 • bélyegző,
 • vállalkozók esetében személy azonosságot igazoló igazolvány,
 • kérésre a regisztrációt végző munkatárs az email cím megadását követően elkészítheti a weboldalunkra történő regisztrációt is.

A regisztráció során a következő adatok kerülnek rögzítésre:

 • a vállalkozás neve
 • a vállalkozás székhelye adószám
 • szállítási cím
 • kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, email cím) működési engedély vagy cégjegyzék vagy nyilvántartási szám
 • megadható az üzletük nyitva tartási ideje, mely kiszállítás esetén lehet fontos

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, amennyiben vállalkozásuk adatában valamilyen változás következik be (vállalkozás megnevezése, adószám, székhely vagy telephely címének változása) azt kérjük a vásárlásuk előtt jelezzék!

Minimális vásárlási érték bruttó 5.000,- Ft.

Áruházunkban már bankkártyával is fizethet!

Árainkról: Áruházunkban feltüntetett árak bruttó eladási árak, amelyek a polc címkéken vagy a raklapos kihelyezések feletti táblákon találhatóak.

Akciós termékeink árai a polcokon zöld színű címkén látható is illetve az akciós újságban is . A tartósan alacsony áron lévő termékek kék színű címkén láthatóak, a fehér alapon látható árak pedig a normál árak.

Egyéb ár jelzések:

 • Fix ár: táblákon vagy polc címkéken kerül feltüntetésre.
 • Fix áras termék vagy például termékcsoport (Milka csokik, akciós újságban szereplő termékek) árából további kedvezmény nem adható.
 • C+C ár: ez az ár, csak áruházunkban és készpénzben történő fizetés esetén érvényes.
 • TOP ár: egyedi akciós kedvezmény.

Akciós újságunkban szerepel még egy teherautó jele az áraknál: ez az ár kiszállítás és/vagy halasztott fizetés esetén érvényes.

Fedett, ingyenes parkolási lehetőséggel várjuk már meglévő és leendő Vásárlóinkat. Áruházunk a 6724, Szeged Szilánk köz 2/C szám alatt (a Sever áruház mögött) található. Áruházunkban már bankkártyával is fizethet!

Elérhetőségeink:

Általános tudnivalók:

Webshop szolgáltatásunk célja az általunk forgalmazott termékek elérhetővé tétele vásárlóink számára. A Webshop-unk alatt szereplő árucikkek köre folyamatosan bővül és igyekszünk minél teljeskörűbb leírást biztosítani az egyes termékekről.

Távszerződés:

A szerződés tárgya az Colibri Kft. Webshop-ban található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelés elküldésével és annak az Colibri Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014 (II.26) Kormány rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Colibri Kft. (6724 Szeged, Szilánk köz 2/C, Telefon: +36-62/542-060) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Fogyasztó között.

Jelen www.colibri90.hu „VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK” menüpont alatt elhelyezett tartalom a Megrendelő számára lehetővé teszi a rendelés feltételeinek tanulmányozását.

A Megrendelőnek lehetősége nyílik a fizetés, szállítás módjának kiválasztására.

Amennyiben a Megrendelő futárszolgálattal történő kiszállítást igényel, úgy a Szolgáltató köteles a Vevő által a Kosárba helyezett termékeket a Megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni.

Amennyiben a Megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. (utánvételes fizetési mód választása esetén)

Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Szolgáltatónak megfelelő helyi városi bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormány rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Colibri Kft. nem iktatja.

Vásárlás menete: itt.

Felvilágosítás, probléma:

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg az Colibri Kft-t az info@colibri90.hu címen. Megrendelését követően 1-2 munkanapon belül kollégánk felkeresi Önt telefonon a rendeléssel kapcsolatos egyeztetés céljából. Ezt követően a megadott e-mail címre elküldjük elektronikus levélben vagy faxon a megrendelés visszaigazolását. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg. Kollégáink ellenőrzik a megrendelését, és a visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról.

Kiszállítás speciális esete:

Kiszállítás ügyintézését bizonyos esetben csak akkor vállaljunk, ha Ön biztosítékként a fizetendő végösszeg 50%-át előutalással teljesíti az előzetesen kiállított előleg számla alapján. Az előleg számlát e-mailen vagy faxon küldjük el Önnek a visszaigazolás mellé csatolva, melyen cégünk bankszámlaszáma megtalálható. A fennmaradó 50%-ot az áru átvételekor kell készpénzzel rendezni. A megrendelés az előleg teljesítésekor lép életbe, illetve indítjuk azon termékek beszerzését, melyek nincsenek készleteinken.

Áraink:

Az árucikkek mellett feltüntetett ár természetesen Magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazza. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén rendszerünk a kosárban lévő termékek alapján automatikusan kikalkulálja a kiszállítás költségét és azt megjeleníti.(Ezek tájékoztató jellegű árak!)

Termékválasztékunkat, termékleírásainkat és árainkat igyekszünk a legnagyobb odafigyeléssel elkészíteni és folyamatosan frissíteni, de ennek ellenére weboldalunkon előfordulhatnak hibák, melyekért az Colibri Kft. felelősséget nem vállal! A Szolgáltatónak jogában áll az árait bármikor módosítani, azonban ez esetben a Megrendelővel is kell egyeztetnie az árváltozást. Colibri Kft. munkatársai mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járunk el.

Szavatosság:

Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Colibri Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termék hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó már érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó kijavíthatja, illetve mással kijavítathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől el is állhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha -e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetlen. A Szolgáltató akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság:

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos mínőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszíti.

A felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásával ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbizottja végzi,az üzembehelyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági pontban meghatározott jogosultságtól függetlenül megilletik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése:

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesíthet:

Vásárlástól való elállás joga:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendendelést visszaigzoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozatot - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elkülldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5.pontba meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigzolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon történő értesítés esetén az e-mail illetve fax küldésének idejét veszi figyelmbe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést minaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszaterítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Adatvédelem:

Kérjük tekintse meg Adatkezelési szabályzatunkat! »»»

Fogyasztóvédelmi tájékoztató:

Kérjük tekintse meg fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tájékoztatónkat! »»»

Cégadatok:

 • Cégnév: Colibri Kft.
 • Székhely: 6724, Szeged Szilánk köz 2/C
 • E-mail cím: info@colibri90.hu
 • Telefonszám: +36-62/542-060
 • Adószám: 13464594-2-06
 • Nyilvántartási szám: 06-09-009808